ALGEMENE INFO


“De Sippels” is opgericht in 1960 als een feitelijke vereniging maar heeft ondertussen het statuut van vzw verworven, met een Bestuur en een Algemene vergadering.

De Sippels vzw is een open vereniging, niet commercieel ingesteld, waarbij het bestuur en de tochtbegeleiding hun taken vrijwillig en onbezoldigd uitoefenen.
De Sippelactiviteiten, hoofdzakelijk wandelen en fietsen, soms gecombineerd met culturele activiteiten, worden aangekondigd in de e- Sippelkrant en op de Sippelwebsite.

Uitgebreide info over het reilen en zeilen bij De Sippels vind je terug in ons huishoudelijk reglement dat je kan raadplegen op onze website.
We raden je aan om hier kennis van te nemen vóór deelname aan een Sippelactiviteit.

Hieronder vind je alvast nuttige basisinfo.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WANDEL- en FIETSTOCHTEN

Wij bieden zowel trektochten aan waarbij je gedurende een meerdaagse tocht je volledige bagage zelf draagt als tochten waarbij je enkel je dagbagage hoeft te dragen.
De afstanden kunnen variëren al naargelang leeftijd, conditie en reliëf. Voor de wandeltochten kan dit gaan van 12 tot 25 km; voor de fietstochten kan dit gaan van 65 tot 75 km.

Voor ’s middags neem je je lunchpakket mee evenals drankjes en snacks voor onderweg.
Op het logeeradres is doorgaans avondeten voorzien evenals een ontbijt.

We overnachten veelal in jeugdherbergen, natuurvriendenhuizen, gîtes en gelijkaardige sociale logementen.
We raden je daarom aan om een lidkaart van de Vlaamse Jeugdherbergen aan te schaffen, zodanig dat je kan genieten van een gunstiger tarief.

LIDGELD en administratieve bijdrage

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 5 Eur per persoon.

Voor dit bedrag

- krijg je, om de twee maanden, het Sippelkrantje in je mailbox
- kan je je inschrijven voor alle activiteiten van de Sippels in binnen-en buitenland.
- ben je verzekerd via Sportievak, een door Sport Vlaanderen erkende sportfederatie.

Bij deelname aan een activiteit van de Sippels wordt bovenop het inschrijvingsbedrag een kleine administratieve bijdrage aangerekend om de algemene kosten betreffende de organisatie van de activiteit te dekken.

VERZEKERING

De Sippels hebben voor hun leden een sportverzekering afgesloten via Sportievak, voor burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen tijdens de Sippelactiviteiten en tevens tijdens wandel- en fietstochten buiten clubverband.

Eens wij je hebben aangemeld bij Sportievak, sturen zij je lidkaart naar je mail adres, samen met een link naar het attest voor tegemoetkoming via de mutualiteit. Uitgebreide info over deze sportverzekering kan je vinden op de website van Sportievak https://sportievak.be/sportclubs/sportverzekering/onze-sportverzekering/

Voor eventuele bijkomende vragen kan je terecht bij onze voorzitter, Guy Dekoster, (GSM:  +32 477 497 751) die de contactpersoon is tussen De Sippels en Sportievak.

Op de website van Sportievak vind je het aangifteformulier “Lichamelijke ongevallen” van ARENA evenals het geneeskundig getuigschrift. Beide documenten dienen zo snel mogelijk - ingevuld en ondertekend - gemaild te worden naar info@sippels.be én naar guy63.dekoster@skynet.be  die, als “clubverantwoordelijke”, de aangifte ook moet ondertekenen en zal doorsturen naar Sportievak voor verdere afhandeling.

CARPOOLING

Voor verplaatsing met wagens gelden volgende richtprijzen: aan de chauffeur betaalt elke passagier een deelname in de kosten van 10 cent per kilometer voor zover de chauffeur geen omweg moet maken. Indien de chauffeur een omweg moet maken om een passagier op te pikken of af te zetten, betaalt die passagier voor die omweg 30 cent per kilometer.

De Sippelvereniging volgt hiermee de tarieven die gehanteerd worden door Eurostop https://eurostop.carpool.be
Elke tariefwijziging van Eurostop zal opgenomen worden in de e-Sippelkrant en op de website.
Indien de chauffeur toch afwijkt van deze richtprijzen, dient hij voorafgaandelijk de passagiers van de afwijkende prijs op de hoogte te brengen zodat er geen verrassingen zijn voor de meerijders.
Bijkomende kosten zoals tolgelden en parkeerkosten worden gedeeld door het aantal inzittenden.

PRIVACY VERKLARING

Namen, adressen, tel.nrs, e-mailadressen en geboortedatum van leden worden door het bestuur en de tochtbegeleiding enkel gebruikt voor communicatie over de Sippelactiviteiten (e-Sippelkrant, wijzigingen kalender, bijkomende activiteiten, carpooling), voor de sportverzekering en gebeurlijk ook voor hulpdiensten of overheidsdiensten die hierom verzoeken (zoals dat bijvoorbeeld het geval was bij Covid).

 

 

Het bestuur en de tochtbegeleiding zien erop toe dat foto’s van tochten die in de
e-Sippelkrant, op de website of op de Sippel facebookpagina gepubliceerd worden enkel sfeerbeelden zijn.

Op elk ogenblik kan je via een mail aan het bestuur info@sippels.be vragen om je gegevens aan te passen of te verwijderen of desgevallend bepaalde foto’s te verwijderen. Het bestuur zal hiertoe het nodige doen en de tochtbegeleiding hierover informeren.

------------------------------------------

Veel plezier op onze wandel- en fietstochten!

 

DE SIPPELS vzw
p/a Marc De Leye
Schoonzichtlaan 38, 3012 Wilsele (Leuven)
info@sippels.be
www.sippels.be
ON 0794.419.508

Nieuwe Sippelrekening BE97 9734 6161 4849

Bijgewerkt op 22 augustus 2023